Strīdu risināšana, visa veida tiesvedības

  • īpaši - bezstrīdus piedziņa un labprātīgās izsoles kā vienkāršotās parādu piedziņas procedūras.