Lietu tiesības:

  • īpašums, nekustamais īpašums;
  • servitūti;
  • īpašuma dalīšana;
  • īpašuma aprobežojumi.