Saistību tiesības:

  • nekustamā īpašuma, zemnieku saimniecības, lauksaimniecības uzņēmuma, komercuzņēmuma pārvaldīšana īpašnieka prombūtnes laikā;
  • būvniecība;
  • galvojums;
  • maksātnespēja, tiesiskās aizsardzības process, ar tiem saistīto jautājumu risināšana;
  • bankas un finanses;
  • dažāda veida darījumi;
  • zaudējumu atlīdzība;
  • noma, īre;
  • darba strīdi.