Mantojuma tiesības:

  • likumiskā, līgumiskā, testamentārā mantošana;
  • pieteikumi, pārstāvība tiesā.