Ģimenes tiesības:

  • laulības šķiršana;
  • uzturlīdzekļi;
  • laulāto kopīgās mantas sadale;
  • saskarsmes tiesības;
  • pārrobežu strīdi;
  • pieteikumi, pārstāvība, dokumentu sagatavošana.