Krimināltiesības:

  • konsultācijas;
  • aizstāvība pirmstiesas izmeklēšanas iestādē, tiesā;
  • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jautājumi, aizstāvība, konsultācijas;
  • nodokļu lietas, kontrabanda.