Administratīvās tiesības:

  • konsultācijas;
  • pieteikumi, sūdzības;
  • pārstāvība, t.sk. tiesā;
  • nodokļu lietas, strīdi ar Valsts ieņēmumu dienestu un citām valsts un pašvaldību institūcijām.